רפואה התפתחותית

רפואה התפתחותית

מטרת הבדיקה היא מעקב התפתחות ואיתור מוקדם של בעיות בריאות שונות.

באיזה גיל עושים בדיקה התפתחותית?
בדיקה התפתחותית אורתופדית איננה שגרתית, אלא כאשר מתעורר חשד של מי מהמטפלים כי ישנו עיכוב התפתחותי.
חשוב לציין כי לכל שלב התפתחות קיים טווח נורמלי אשר לעתים הוא טווח רחב כגון זחילה, הליכה וכו’.
קיימות צורות זחילה שונות שהן תקינות ואף תינוקות המדלגים על שלב הזחילה. לגבי הליכה, טווח הליכה עצמאית הוא רחב.
רוב התינוקות מתחילים ללכת באופן עצמאי בין גיל שנה עד שנה וחצי , אם כי טווח ההליכה הוא אף יותר רחב . במרבית המקרים,
תחילת הליכה מאוחרת אינה  מעידה על איחור התפתחותי בשלב מאוחר יותר.

היכן מבצעים בדיקה התפתחותית?
במרכז לבריאות הילד, בתחנות לבריאות המשפחה (התחנה לאם ולילד או בשם העממי טיפת חלב) .
בכל קופות החולים, ובחלק נרחב של בתי החולים קיימות מרפאות להתפתחות הילד, אשר משלבות גורמי טיפול רבים,
כולל אורתופד ילדים, מומחים לנוירולוגיה ילדים ורפואה התפתחותית, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים ועוד.
הפניה למרפאות אלה לרוב מתבצעת על ידי רופא/ת הילדים בקהילה. אם יש חשש לעיכוב התפתחותי, מומלץ לפנות לאורתופד ילדים לשם בדיקה והערכה .