רגל סוסנית

רגל סוסנית (CLUBFOOT)

מה זה clubfoot?

כף רגל סוסנית היא בעיה מולדת בכף הרגל הנובעת מהתפתחות לא תקינה של כף הרגל במהלך החיים התוך רחמיים,
לרוב בשליש השני של ההריון. העיוות מתבטא בכף הרגל וגורם לשינויים במבנה הגרמי של עצמות כף הרגל,
ברצועות כף הרגל  וכן בשרירים המניעים את כף הרגל. מוצא שרירים אלה הוא בעצמות השוק ולכן השוק הינה חלק מעיוות זה .

איך מאבחנים clubfoot?

מדובר במצב אשר לעתים קרובות מזוהה בעת סקירות שגרתיות בהריון אך לעתים מאובחן רק מיד לאחר הלידה.

למי זה יכול לקרות?

העיוות שכיח יותר בבנים ובמחצית המקרים העיוות דו צדדי. ישנה שכיחות מוגברת של כף רגל סוסנית כאשר ישנו סיפור משפחתי 
או כאשר קיימות בעיות מולדות אחרות, כגון טורטיקוליס או DDH.
חשוב לוודא כי מדובר בעיוות בודד שאינו נלווה לעיוותים נוספים. כאשר עולה חשד ל clubfoot עוד במהלך ההריון,
יומלץ להורים לפנות לייעוץ גנטי וכן לייעוץ ע”י אורתופד ילדים, כדי להבין את מהות העיוות ואת הטיפול הצפוי.

איך מטפלים ב clubfoot?

הטיפול הנפוץ בארץ הוא הטיפול בשיטת Ponseti   המבוסס על טיפול בסדרת גבסים. הגבסים מוחלפים כל שבוע עד שבועיים בדרך כלל,
כאשר בעת החלפת הגבסים מבוצע טיפול פיזיותרפי. מרבית הילדים מטופלים בסדרה של 5-8 גבסים.

בתום סדרת הגבסים, יבוצע לרוב ניתוח לשחרור גיד אכילס ולאחריו יונח גבס נוסף למשך 3 שבועות. לאחר הסרת הגבס 
יורכב סד שמטרתו שמירת התיקון שהושג. הסד הוא מוט מתכוונן שעליו מורכבות נעלים מיוחדות הניתנות לכיוון.
השימוש בסד ב 3 חודשים ראשונים יהיה למשך כל היממה ולאחר 3 חודשים יופחת השימוש והסד יורכב בשעות הלילה,
עד גיל 4 שנים. חשוב לזכור כי הפחתה של זמן השימוש בסד עלולה לגרום הישנות של העיוות.
המעקב דרוש עד תום הצמיחה מאחר ובחלק מהמקרים ייתכן שינוי בכף הרגל אשר דורש תיקון ע”י ניתוח לשיפור מנח כף הרגל.