שברים בילדים

שברים בילדים

שברים בילדים נפוצים מאוד והם עלולים לקרות בכל גיל. ההתייחסות לשבר בילד שונה ממבוגר מסיבות שונות.
ריפוי שברים אצל ילדים הוא טוב יותר ומהיר יותר. עם זאת, שברים בילדים עלולים לפגוע באזורי צמיחת העצם (אשר אינם קיימים במבוגרים).
פגיעה באזור צמיחה, המכונה לוחית, עשויה שלא לגרום כל נזק, אך עלולה לגרום עיוות העצם במהלך הצמיחה או עצירת צמיחה ובכך לגרום לקיצור של הגף.

איך מטפלים בשברים בילדים?

במרבית המקרים די בקיבוע השבר במתלה או בגבס אך לעתים קרובות דרוש יישור מנח העצם (רדוקציה) לפני הקיבוע בגבס.
בחלק מהשברים אף דרוש ניתוח לשם יישור מנח העצם וקיבוע השבר באמצעים שונים תוך כדי שמירה על צמיחה תקינה.
זמן הקיבוע שונה בגילים השונים ובשברים השונים.
הוראות לאחר הקיבוע מבחינת תנועה, דריכה על רגל פגועה נקבעות בהתאם לכל שבר וכך גם המעקב.
באופן כללי, שברים באזורי צמיחה וכן שברים עם פוטנציאל  השפעה על אורך הגף או סיכוי לעיוות דורשים מעקב ארוך טווח, משך שנים.