גידולי עצם שפירים

גידולי עצם שפירים

גידולי עצם שפירים או ציסטות בעצם הם שכיחים בעצמות הגפיים ולרוב יתגלו כממצא מקרי
כאשר מבוצע צילום מסיבה אחרת כגון לאחר חבלה. ברוב המקרים צילום רנטגן מאפשר אבחנה של הממצא בצילום ולא דרוש בירור נוסף
באמצעי דימות נוספים. בדרך כלל יידרש רק מעקב. במקרים מסוימים, כאשר הגידול גדול מדי ועלול לגרום לשבר בעצם, ייתכן ויהיה צורך בניתוח .
בהתאם לאופי הנגע בעצם לעתים יהיה צורך באמצעי דימות מסוימים אך כאמור לרוב אין צורך בבדיקות נוספות
אשר עלולות להיות מיותרות וכרוכות בקרינה מיותרת או בהרדמה כללית שאינה נחוצה .